Tin tức - Edubelife | Education for a beautiful life

MS. HỒNG TRANG – DIỄN GIẢ “HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP” TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DO BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠỌ TỔ CHỨC

Chuỗi Diễn đàn “Hành trình học sinh, sinh viên khởi nghiệp” do Bộ Giáo dục đào tạo chủ trì tại 30 trường Đại học trong cả nước có  ý nghĩa lớn, nhằm truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, hướng tới Cuộc thi “Ngày Hội khởi nghiệp Quốc gia của...

Xem thêm

MS. HỒNG TRANG – CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN TÀI CHÍNH “NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA HSSV”

“ Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên” (SV- STARTUP) là sự kiện khởi nghiệp lớn, cấp độ Quốc gia được Đảng, Nhà nước và Chính phủ hết sức quan tâm trong nhiều năm nay. Sự kiện được tổ chức hàng năm với với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của  học  sinh,  sinh...

Xem thêm

EDUBELIFE – Education for a more beautiful life: Giáo dục vì một cuộc sống tươi đẹp hơn

TÀI CHÍNH TRẺ EM
.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163