Tin tức - Edubelife | Education for a beautiful life

EDUBELIFE – ĐỐI TÁC VỀ CHUYÊN MÔN CỦA “ÉN XANH 2021”

“Én Xanh” là chương trình đầu tiên của Việt Nam được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tìm kiếm và tôn vinh các Sáng Kiến Kinh Doanh Vì Cộng Đồng. Những chú “Én” trong câu chuyện năm nay chính là các doanh nghiệp xã hội (DNXH), doanh nghiệp tạo tác động (DNTTĐ) và các tổ chức xã hội...

Xem thêm

QUẢN TRỊ RỦI RO THUẾ & TRA SOÁT BCTC TRƯỚC QUYẾT TOÁN 2021

EDUBELIFE TAX 26 – KHOÁ HUẦN LUYỆN KỸ NĂNG “QUẢN TRỊ RỦI RO THUẾ & TRA SOÁT BCTC TRƯỚC QUYẾT TOÁN 2021” Đây là một khoá tư vấn, huấn luyện đặc biệt của EDUBELIFE dành cho các: - Chủ doanh nghiệp - Giám đốc tài chính - Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp các doanh nghiệp Tại các loại hình doanh nghiệp SX-TM -DV...

Xem thêm

EDUBELIFE – Education for a more beautiful life: Giáo dục vì một cuộc sống tươi đẹp hơn

TÀI CHÍNH TRẺ EM
.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163