Tin tức - Edubelife | Education for a beautiful life Tin tức - Edubelife | Education for a beautiful life

EDUBELIFE – ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA RABO FOUNDATION – QUỸ ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG CỦA RABO BANK – NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP LỚN NHẤT HÀ LAN

Rabobank tên đầy đủ là Coöperatieve Rabobank, là một ngân hàng đa quốc gia của Hà Lan, tập trung vào lĩnh vực thực phẩm & nông nghiệp, có trụ sở tại Utrecht , Hà Lan. Rabobank nắm giữ 85% đến 90% thị phần trong lĩnh vực nông nghiệp ở Hà Lan, được biết đến là ngân hàng về nông nghiệp lớn nhất tại Hà Lan...

Xem thêm

MS. HỒNG TRANG THAM GIA BAN GIÁM KHẢO CHUNG KẾT CUỘC THI EYES 2030 – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Sinh viên 5 tốt là danh hiệu cao quý của Sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc gia. Phong trào Sinh viên 5 tốt là phong trào lớn cho sinh viên cả nước, đó là minh chứng cho sự nỗ lực và rèn luyện của mỗi sinh viên tại 5 tiêu chí: Đạo...

Xem thêm

EDUBELIFE – Education for a more beautiful life: Giáo dục vì một cuộc sống tươi đẹp hơn

TÀI CHÍNH TRẺ EM
.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163