Tư vấn định giá cổ phiếu - Edubelife | Education for a beautiful life Tư vấn định giá cổ phiếu - Edubelife | Education for a beautiful life

TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Khái niệm định giá cổ phiếu chỉ xuất hiện tại các Công ty cổ phàn. Việc định giá cổ phiếu, về bản chất là định giá công ty cổ phần, xác định giá trị thị trường của doanh nghiệp – hoạt động theo hình thức công ty cổ phần – có phần vốn chia thành các cổ phần bằng nhau.

Có khá nhiều các phương pháp khác nhau hiện nay được áp dụng trong định giá cố phiếu như Phương pháp P/E; Phương pháp dòng tiền chiết khấu DCF, Phương pháp tài sản có điều chỉnh.

Việc lựa chọn phương pháp nào phục thuộc khá nhiều vào:

– Mức độ tin cậy của các dữ liệu tài chính quá khứ và ước tính dòng tiền tương lai của doanh nghiệp

– Mức độ rủi ro trong hoạt động của công ty bao gồm cả những yếu tố như tình hình thị trường và triển vọng của công ty (điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thời hạn hoạt động của công ty, hệ số chiết khấu trong công thức tính DCF).

– Những yếu tố liên quan đến tài sản vô hình của doanh nghiệp như trình độ quản lý của ban giám đốc, uy tín sản phẩm, nhãn hiệu thương mại, chất lượng sản phẩm…

Đối với các Start up, trong giai đoạn sơ khai, mới đi vào hoạt động, việc định giá cổ phiếu cần được xem xét rất thận trọng. Trước khi nhà đầu tư quan tâm đến giá cổ phiếu Start up chào bán, họ đặc biệt phân tích xem xét kỹ về chiến lược kinh doanh, quan hệ khách hàng, chiến lược marketing và khả năng doanh thu lợi nhuận trong ngắn hạn và thời hạn từ 1 đến 3 năm của Doanh nghiệp…

EDUBELIFE, với độ ngũ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm, đặc biệt với khối doanh nghiệp vừa vào nhỏ, hoạt động chưa chuyên nghiệp, thông tin tài chính chưa thực sự bàn bản, khả năng kiểm soát rủi ro tài chính thấp… luôn nỗ lực đưa ra các giải pháp đồng bộ: không chỉ  dừng lại ở công tác định giá cổ phiếu, EDUBELIFE chú trọng trước hết đến việc nâng cao chất lượng quản trị tài chính, bộ máy kế toán – nơi cung cấp dữ liệu tài chính phục vụ việc phấn tích định giá cổ phiếu.

Theo quan điểm của chúng tôi, không có một kết quả định giá tốt cho một Doanh nghiệp có kỹ năng quản trị kinh doanh và tài chính tồi.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163