Tư vấn thuyết trình gọi vốn Tư vấn thuyết trình gọi vốn

TƯ VẤN THUYẾT TRÌNH GỌI VỐN

TƯ VẤN THUYẾT TRÌNH  GỌI VỐN START UP

Vốn như huyết mạnh trong một cơ thể sống. Không có vốn mọi ý tưởng kinh doanh chỉ mãi là ý tưởng. Gọi vốn thành công là một mục tiêu tiên quyết đến sự thành bại của một Start up.

Với kinh nghiệm tư vấn thành công cho hàng trăm các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, EDUBELIFE sẵn sàng thay mặt các Start up, bảo vệ  Bản thuyết trình tài chính về dự án đầu tư của Start up trước các Nhà đầu tư trước trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh việc hỗ trợ các Start up trong việc xây dựng chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn, EDUBELIFE nhận trách nhiệm trình bày, thuyết minh trước nhà đầu tư Việt nam và nước ngoài: từ việc đánh giá thực trạng tài chính của Start up, đến việc xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, việc ước tính các khoản chi phí của dự án, xem xét cơ cấu nguồn tài trợ, xác định chi phí sử dụng vốn bình quân, phân tích tác động của các rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính… đến việc thuyết phục thành công các cơ sở khoa học  để đưa ra mức giá trị Start up đáp ứng mong đợi của chủ DN.

EDUBELIFE có kinh nghiệm giải đáp thành công mọi thăc mắc của các Nhà đầu tư khó tính nhất về lĩnh vực tài chính mà EDUBELIFE  đã cố vấn, hỗ trợ.

Việc thuyết trình này được xây dựng trên cơ cở chuyên môn về tài chính, pháp luật Việt Nam liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Start up cũng như kỳ vọng của chủ doanh nghiệp về mức vốn mong đợi sẽ huy động  thành công.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163