Đào tạo tài chính, kinh doanh - Edubelife | Education for a beautiful life Đào tạo tài chính, kinh doanh - Edubelife | Education for a beautiful life

Đào tạo tài chính, kinh doanh

KHÓA HỌC CEO – BÍ QUYẾT KIẾM SOÁT RỦI RO

& QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH KINH DOANH

Thời gian tương đương 12 đơn vị học trình

 

PHẦN 1 – BÍ QUYẾT KIỂM SOÁT RỦI RO & QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 1. Kỹ năng kiểm soát sự tác động của Hệ thống pháp luật thuế, hóa đơn, pháp luật lao động, bảo hiểm và các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
 2. Kỹ năng điều hành, giám sát, tổ chức công tác tài chính, kế toán, thuế tại doanh nghiệp
  • Kỹ năng quản trị dòng tiền chi ra của DN và mua các yếu tố đầu vào
  • Kỹ năng quản trị quá trình sản xuất, thi công xây lắp và tính giá thành
  • Kỹ năng quản trị dòng tiền vào của DN và quá trình bán hàng, cung cấp dịch vụ
 1. Kỹ năng quản trị doanh nghiệp thông qua xây dựng, thực thi các quy chế hoạt động và quy trình giảm sát hoạt động

Xây dựng Quy chế chức năng nhiệm vụ các bộ phận, phòng ban chức năng

Xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ

Xây dựng nội quy lao động

Xây dựng Quy chế tài chính

Xây dựng quy chế tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm

Xây dựng hệ thống chức danh công việc & hệ thống Báo cáo quản trị phục vụ quản lý

 1. Kỹ năng đọc, phân tích thông tin phục vụ việc ra quyết định quản lý, điều hành HĐSXKD

Kỹ năng đọc, phân tích các Báo cáo thuế

Kỹ năng đọc, phân tích các Báo cáo quản trị

Kỹ năng đọc, phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp

PHẦN 2 – BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ KINH DOANH

 1. Kỹ năng phát hiện những vấn đề khiến hiệu quả kinh doanh hiện tại chưa cao

Rà soát lại Chiến lược kinh doanh

Rà soát lại chiến lược nhân sự

Rà soát lại chiến lược marketing

Rà soát lại chiến lược tài chính

 1. Cơ sở hoàn thiện các chiến lược, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Hoàn thiện Chiến lược kinh doanh

Hoàn thiện chiến lược nhân sự

Hoàn thiện chiến lược marketing

Hoàn thiện chiến lược tài chính

 

 

 

Mục tiêu khóa học

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN 

Lịch khai giảng

Liên hệ hotline để được tư vấn: 0368299999

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Nội dung chương trình học

Ai sẽ phù hợp với khoá học này:

Các CEO, người điều hành doanh nghiệp (Thành viên Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát) đang có nhiều trăn trở về việc:

+ làm sao để hoạt động kinh doanh của DN có hiệu quả kinh tế cao hơn?

+ Cần tổ chức bộ máy nhân sự như thế nào để mọi hoạt động kinh doanh được diễn ra thông suốt, tiết kiệm và hiệu quả?

+ Làm sao để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, đặc biệt rủi ro liên quan đến pháp luật thuế?

+ Làm sao có thể hiểu sâu, nắm chắc về thực trạng tài sản, nguồn vốn của DN? Tiền của mình đang được đầu tư vào đâu? Sự đầu tư này có thực sự hiệu quả?

+ Trong cơ cấu các mặt hàng, dịch vụ DN đang kinh doanh, hoạt động nào thực sự hiệu quả nhất? Tại sao tỷ suất lợi nhuận gộp cao mà tỷ suất lợi nhuận thuần lại thấp? Tại sao kinh doanh có lãi mà lúc nào cũng thấy thiếu tiền, căng thẳng về tài chính?

Bạn sẽ trưởng thành như thế nào từ khoá học này?

– Bạn nhận ra những vấn đề khiến cho hoạt động kinh doanh hiện tại của DN chưa thực sự hiệu quả và có cơ sở xây dựng, hoàn thiện chiến lược kinh doanh đem hiệu quả cao hơn trong tương lai

– Dù bạn không phải là dân tài chính, nhưng bạn có khả năng tự lập các báo cáo tài chính một cách nhanh chóng, đơn giản, phản ánh trung thực hoạt động SXKD của chính DN mình, mà không phụ thuộc vào kế toán viên.

– Do chính tay tự lập Báo cáo tài chính của DN, nên bạn là người, hơn ai hết  hiểu sâu sắc tình hình tài chính, kinh doanh của DN của mình đồng thời trở thành người thông thái về tài chính, có khả năng kiểm soát, đánh giá chính xác chất lượng đội ngũ nhân sự tài chính của mình

– Bạn là người hiểu sâu sắc về sự tác động của hệ thống pháp luật thuế, bảo hiểm, hoá đơn hiện hành đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ đó, bạn có cơ sở để xây dựng các chiến lược kinh doanh, chính sách điều hành tối ưu vừa đem lại sự phát triển đột phá trong kinh doanh, vừa đảm bảo sự tuân thủ pháp luật – nền tảng sự tăng trường bền vững.

Đề cương chương trình: Đề cương khóa học

Thời lượng:  12 đơn vị học trình. Mỗi đơn vị học trình 45 phút

Học phí khoá học: 

Học phí 01 người: Tư vấn chi tiết qua hotline 036 838 6163

Chiết khấu hấp dẫn cho nhóm leaders của 01 Doanh nhiệp 5 người

Thông tin về tổ chức đào tạo 

https://edubelife.vn/gioi-thieu-edubelife/

https://www.youtube.com/watch?v=UR_bXS3BGX8&feature=emb_title

Thông tin về giảng viên:  https://edubelife.vn/giang-vien/nguyen-hong-trang/

Thời điểm khai giảng: Theo yêu cầu của học viên, dự kiến 11/09/2021

Hính thức học: Online hoặc học offline

Địa điểm học off line: Công ty CP đào tạo kỹ năng tài chính EDUBELIFE – Tầng 29, toà Đông, Ha noi Lotte Center, 54 Liễu Giai, Hà nội

Thời gian đào tạo

12 đơn vị học trình. Mỗi đơn vị học trình 45 phút

Học phí

Học phí 01 người: Tư vấn chi tiết qua hotline 036 838 6163

Chiết khấu hấp dẫn cho nhóm leaders của 01 Doanh nhiệp 5 người

Thông tin liên hệ

Liên hệ hotline để được tư vấn: 0368299999

Các khóa học liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163