Tài chính cho trẻ trên 15 tuổi - Edubelife | Education for a beautiful life Tài chính cho trẻ trên 15 tuổi - Edubelife | Education for a beautiful life

TÀI CHÍNH CHO TRẺ TRÊN 15 TUỔI

Đây là chương trình đặc biệt dành cho lứa tuổi sắp trưởng thành (15 – 18+)

Mục tiêu khóa học

Kết hợp với việc tập trung bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho các con, EDUBELIFE mang đến cho các con một chương trình đặc biệt với sự khám phá sâu sức, toàn diện về đời sống kinh tế xã hội trong nước và quốc tế một cách giản dị, thú vị và tự nhiên.

Lịch khai giảng

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Nội dung chương trình học

Đây là chương trình đặc biệt dành cho lứa tuổi sắp trưởng thành (15 – 18+). Theo yêu cầu của Unicef, với lứa tuổi này các em cần được bồi dưỡng về:
– Các kỹ năng sống như kỹ năng điều chỉnh hành vi ứng xử xã hội, kỹ năng quản lý thời gian khoa học, kỹ năng xây dựng mối quan hệ xã hội và đặc biệt, hình thành khả năng lãnh đạo.
– Các kỹ năng tài chính cũng được bồi dưỡng cho các em ở trình độ khá cao, gần với lứa tuổi trưởng thành: Kỹ năng đàm phán, thương lượng trong cuộc sống hằng ngày và bước đầu hình thành khả năng đàm phán trong kinh doanh, kiến thức về sức mua của đồng, những khái niệm cao cấp về tài chính được chương trình đưa đến các em một cách tự nhiên như chênh lệch tý giá, lãi suất, tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp.
– Kết hợp với việc tập trung bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho các con, EDUBELIFE mang đến cho các con một chương trình đặc biệt với sự khám phá sâu sức, toàn diện về đời sống kinh tế xã hội trong nước và quốc tế một cách giản dị, thú vị và tự nhiên.

Thời gian đào tạo

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

Học phí

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

Thông tin liên hệ

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

Các khóa học liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163