Tư vấn quy chế lương & bảo hiểm - Edubelife | Education for a beautiful life Tư vấn quy chế lương & bảo hiểm - Edubelife | Education for a beautiful life
Tư vấn quy chế lương & bảo hiểm

TƯ VẤN QUY CHẾ LƯƠNG & BẢO HIỂM

TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ LƯƠNG, THƯỞNG & BẢO HIỂM

Chi phí tiền lương, tiền công và các chế độ bảo hiểm với người lao động là một trong những vấn đề trọng tâm trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. Con người luôn là yếu tố ảnh hưởng có tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ tổ chức nào: dù là doanh nghiệp hay đơn vị sự nghiệp công.

Mặt khác, chi phí tiền công và bảo hiểm là một trong chi phí chiếm tỷ trọng không nhỏ trong kết cấu các loại chi phí của doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất, xây lắp.

Cân bằng giữa các yếu tố:

1/ tiết kiệm chi phí;

2/ tuân thủ pháp luật (về lao động, bảo hiểm; thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp)

3/Nhưng đồng thời tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, nhân văn để người lao động yên tâm làm việc

Luôn là thách thức lớn với tất cả các doanh nghiệp.

Bởi vậy, việc xây dựng và hoàn thiện Quy chế lương, phân phối tiền thưởng và các chế độ khác đối với người lao động (chế độ công tác phí, phúc lợi…) không phải là một công việc mang tính chất thời điểm mà là một chiến lược cần được doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, điều chỉnh. Chính sách này chịu sự tác động của nhiều yếu tố như: sự thay đổi trong các quy định pháp luật liên quan, sự giao động giá cả thị trường về tiền công, tiền lương; mức lạm phát, lãi suất… và sự vận động thay đổi kinh doanh của chính doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm tư vấn, xây dựng cho hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công, từ quy mô nhỏ, vừa đến quy mô lớn như các công ty đại chúng – nợi có hàng trăm, hàng ngàn người lao động, đội ngũ chuyên gia EDUBELIFE luôn sẵn sàng hỗ trợ, song hành cùng các doanh nghiệp trong việc xây dựng và hoàn thiện Quy chế tiền lương, thưởng, bảo hiểm đạt đến sự cân bằng, hài hòa như DN mong đợi.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163