Level 1 - CEO quản lý tài chính - Edubelife | Education for a beautiful life Level 1 - CEO quản lý tài chính - Edubelife | Education for a beautiful life

LEVEL 1- CEO QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

CEO Level 1
Bạn tự hỏi mình làm thế nào để chi phí về thuế, bảo hiểm là thấp nhất mà DN vẫn hoạt động đúng luật?
Làm sao để thiết kế bộ máy tài chính, kế toán đáp ứng tốt các nhu cầu quản lý mà bạn đề ra như cung cấp kịp thời thông tin về nợ phải thu, phải trả, về hàng tồn kho, về dư nợ tín dụng đến hạn trả… NHƯNG đồng thời không bị gặp rủi ro về thuế?
Làm sao DN không còn sợ thanh tra quyết toán thuế?..
Làm sao đề biết Kế toán trưởng của bạn có chắc về chuyên môn và công tác kế toán đã kiểm soát tốt rủi ro thuế, rủi ro pháp lý? Làm sao đè biết số liệu của Kế toán cung cấp là đầy đủ khách quan, trung thực?…
các bài toán về quản trị nhân sự kế toán, quản trị tài chính, bộ máy kế toán sẽ được giải quyết cụ thể qua Khóa đào tạo CEO – Level 1

Chương trình này dành cho: CEO

Mục tiêu khóa học

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & RỦI RO THUẾ

Lịch khai giảng

Liên hệ hotline để được tư vấn: 01643356789

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Nội dung chương trình học

KHÓA HỌC CEO & KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN, RỦI RO THUẾ

Chương trình này dành cho: CEO

Thời gian: 08 – 10h (01 – 02 buổi học)

 • Bạn tự hỏi mình làm thế nào để chi phí về thuế, bảo hiểm là thấp nhất mà DN vẫn hoạt động đúng luật?
 • Làm sao để thiết kế bộ máy tài chính, kế toán đáp ứng tốt các nhu cầu quản lý mà bạn đề ra như cung cấp kịp thời thông tin về nợ phải thu, phải trả, về hàng tồn kho, về dư nợ tín dụng đến hạn trả… NHƯNG đồng thời không bị gặp rủi ro về thuế?
 • Làm sao DN không còn sợ thanh tra quyết toán thuế?..
 • Làm sao để biết Kế toán trưởng của bạn có chắc về chuyên môn và công tác kế toán đã kiểm soát tốt rủi ro thuế, rủi ro pháp lý? Làm sao để biết số liệu của Kế toán cung cấp là đầy đủ khách quan, trung thực?…
 • Các bài toán về quản trị nhân sự kế toán, quản trị tài chính, bộ máy kế toán sẽ được giải quyết cụ thể qua Khóa đào tạo CEO – Level 1
 1. Kỹ năng kiểm soát sự tác động của Hệ thống pháp luật thuế, hóa đơn, pháp luật lao động, bảo hiểm và các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
 1. Kỹ năng điều hành, giám sát, tổ chức công tác tài chính, kế toán, thuế tại doanh nghiệp
 • Kỹ năng quản trị dòng tiền chi ra của DN và kế toán mua các yếu tố đầu vào
 • Kỹ năng quản trị quá trình sản xuất, thi công xây lắp và tính giá thành
 • Kỹ năng quản trị dòng tiền vào của DN và kế toán quá trình bán hàng, cung cấp dịch vụ
 1. Kỹ năng quản trị doanh nghiệp thông qua xây dựng, thực thi các quy chế hoạt động và quy trình giảm sát hoạt động
 • Xây dựng Quy chế chức năng nhiệm vụ các bộ phận, phòng ban chức năng
 • Xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Xây dựng nội quy lao động
 • Xây dựng Quy chế tài chính
 • Xây dựng quy chế tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm
 • Xây dựng hệ thống chức danh công việc & hệ thống Báo cáo quản trị phục vụ quản lý
 1. Kỹ năng đọc, phân tích thông tin phục vụ việc ra quyết định quản lý, điều hành HĐSXKD
 • Kỹ năng đọc, phân tích các Báo cáo thuế
 • Kỹ năng đọc, phân tích các Báo cáo quản trị
 • Kỹ năng đọc, phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thời gian đào tạo

Liên hệ hotline để được tư vấn: 01643356789

Học phí

Liên hệ hotline để được tư vấn: 01643356789

Thông tin liên hệ

Liên hệ hotline để được tư vấn: 01643356789

Các khóa học liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163