Bản tin tài chính - Edubelife | Education for a beautiful life Bản tin tài chính - Edubelife | Education for a beautiful life

Bản tin pháp luật tháng 7& 8/2020

Tháng 7 tháng 8 là những tháng đặc biệt trong năm. Vào những ngày tháng này, người dân Hà nội cùng nhau nhớ về cội nguồn, đón nhận ngày Lễ Vu lan  - Lễ báo hiếu tổ tiên, với ánh đèn hoa đăng ấm đỏ, thả lặng lẽ trên...

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 5/2020

Các bạn thân mến! Sau đại dịch, Chính phủ, các cấp, các ngành cùng với các doanh nghiệp đã và đang hết sức nỗ lực để đưa guồng quay hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại cuộc sống bình thường. “Vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả” đã...

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế do dịch Covid-19

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Chính phủ áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản suất,...

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163