Đào tạo tài chính doanh nghiệp | Đào tạo chuyên nghiệp Đào tạo tài chính doanh nghiệp | Đào tạo chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo CEO – Level 1:
1. Khóa học dành cho CEO các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs: Bạn tự hỏi mình làm thế nào để chi phí về thuế, bảo hiểm là thấp nhất mà DN vẫn hoạt động đúng luật?- 2. Khóa học dành cho CEO của các Start up
– Làm sao để thiết kế bộ máy tài chính, kế toán đáp ứng tốt các nhu cầu quản lý mà bạn đề ra như cung cấp kịp thời thông tin về nợ phải thu, phải trả, về hàng tồn kho, về dư nợ tín dụng đến hạn trả… NHƯNG đồng thời không bị gặp rủi ro về thuế?
– Làm sao DN không còn sợ thanh tra quyết toán thuế?..
– Làm sao để biết Kế toán trưởng của bạn có chắc về chuyên môn và công tác kế toán đã kiểm soát tốt rủi ro thuế, rủi ro pháp lý? Làm sao đè biết số liệu của Kế toán cung cấp là đầy đủ khách quan, trung thực?…
– Các bài toán về quản trị nhân sự kế toán, quản trị tài chính, bộ máy kế toán sẽ được giải quyết cụ thể qua Khóa đào tạo CEO – Level 1

Chương trình đào tạo CEO – Level 2

CEO các DN vừa và nhỏ SMEs: Bạn băn khoăn về việc kiểm soát dòng tiền vào, ra của DN?
CEO của các Start up: Bạn muốn mình có thể đọc và phân tích nhanh BCTC của DN cũng như của đối thủ cạnh tranh, của khách hàng… Biết người, biết ta trăm trận, trăm thắng!!
CFO, CA (Kế toán trưởng)
– Bạn muốn tự lập Kế hoạch tài chính cho các chi tiêu thường xuyên? Bạn muốn biết Kế hoạch tài chính dài hạn có vai trò quan trọng thế nào đến tương lai của DN?
– Hơn thế, Bạn luôn muốn giám sát, theo dõi về Giá trị thị trường hiện nay của DN là bao nhiêu? Để từ đó có quyết sách về gọi vốn và hợp tác, mở rộng HĐSXKD
– Nếu Bạn thực sự muốn tự mình có thể giải quyết tốt mọi vấn đề về tài chính ngắn hạn và dài hạn của DN, thì CEO – Level 2 là giải pháp hoàn hảo cho quyết định này của bạn.

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163