Tài chính cho trẻ 13 đến 15 tuổi - Edubelife | Education for a beautiful life Tài chính cho trẻ 13 đến 15 tuổi - Edubelife | Education for a beautiful life

TÀI CHÍNH CHO TRẺ 13 ĐẾN 15 TUỔI

Các kỹ năng sống như kỹ năng thể hiện quan điểm, chính kiến bản thân, khả năng nghiên cứu một vấn đề khoa học, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, liên kết với công động và kỹ năng tích lũy hiểu biết về cuộc sống lâu dài.

Mục tiêu khóa học

Kết hợp với việc tập trung bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho các con, EDUBELIFE mang đến cho các con một chương trình đặc biệt với sự khám phá thú vị về cuộc sống xung quanh.

 

Lịch khai giảng

Liên hệ Hotline tư vấn: 098 916 5533

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Nội dung chương trình học

Đây là chương trình cao cấp hơn Level 1. Theo yêu cầu của Unicef, với lứa tuổi này các em cần được bồi dưỡng về:
– Các kỹ năng sống như kỹ năng thể hiện quan điểm, chính kiến bản thân, khả năng nghiên cứu một vấn đề khoa học, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, liên kết với công động và kỹ năng tích lũy hiểu biết về cuộc sống lâu dài.
– Các kỹ năng tài chính cần hoàn thiện: Kỹ năng nhận thức được giá trị hiện tại và tương lại của đồng tiền, kỹ năng nhận thức vai trò của người tiêu dùng và quảng cáo, sự nhận thức về các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, kỹ năng nhận dạng rủi ro tài chính, kỹ năng quản lý tài chính gia đình và doanh nghiệp.
– Kết hợp với việc tập trung bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho các con, EDUBELIFE mang đến cho các con một chương trình đặc biệt với sự khám phá thú vị về cuộc sống xung quanh.

Thời gian đào tạo

Liên hệ Hotline tư vấn: 098 916 5533

Học phí

Liên hệ Hotline tư vấn: 098 916 5533

 

Thông tin liên hệ

Liên hệ Hotline tư vấn: 098 916 5533

Các khóa học liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163