Level 2 - CEO quản trị tài chính chuyên sâu - Edubelife | Education for a beautiful life Level 2 - CEO quản trị tài chính chuyên sâu - Edubelife | Education for a beautiful life

LEVEL 2- CEO QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

CEO – Level 2
Bạn băn khoăn về việc kiểm soát dòng tiền vào, ra của DN?
Bạn muốn mình có thể đọc và phân tích nhanh BCTC của DN cũng như của đối thủ cạnh tranh, của khách hàng… Biết người, biết ta trăm trận, trăm thắng!!
Bạn muốn tự lập Kế hoạch tài chính cho các chi tiêu thường xuyên? Bạn muốn biết Kế hoạch tài chính dài hạn có vai trò quan trọng thế nào đến tương lai của DN?
Hơn thế, Bạn luôn muốn giám sát, theo dõi về Giá trị thị trường hiện nay của DN là bao nhiêu? Để từ đó có quyết sách về gọi vốn và hợp tác, mở rộng HĐSXKD
Nếu Bạn thực sự muốn tự mình có thể giải quyết tốt mọi vấn đề về tài chính ngăn hạn và dài hạn của DN, thì CEO – Leve 2 là giải pháp hoàn hảo cho quyết định này của bạn.
Chương trình này dành cho:CEO, CFO, CA (Kế toán trưởng)

Mục tiêu khóa học

Hướng dẫn các CEO giải quyết tốt mọi vấn đề về tài chính ngắn hạn và dài hạn của DN

Lịch khai giảng

[Nhập nội dung – Website đang bảo trì]

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Nội dung chương trình học

KHÓA HỌC CEO & KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHUYÊN SÂU

Chương trình này dành cho: CEO, CFO, CA (Kế toán trưởng)

Thời gian: 08 – 10h (01 – 02 buổi học)

 • Bạn băn khoăn về việc kiểm soát dòng tiền vào, ra của DN?
 • Bạn muốn mình có thể đọc và phân tích nhanh BCTC của DN cũng như của đối thủ cạnh tranh, của khách hàng… Biết người, biết ta trăm trận, trăm thắng!!
 • Bạn muốn tự lập Kế hoạch tài chính cho các chi tiêu thường xuyên? Bạn muốn biết Kế hoạch tài chính dài hạn có vai trò quan trọng thế nào đến tương lai của DN?
 • Hơn thế, Bạn luôn muốn giám sát, theo dõi về Giá trị thị trường hiện nay của DN là bao nhiêu? Để từ đó có quyết sách về gọi vốn và hợp tác, mở rộng HĐSXKD
 • Nếu Bạn thực sự muốn tự mình có thể giải quyết tốt mọi vấn đề về tài chính ngắn hạn và dài hạn của DN, thì CEO – Level 2 là giải pháp hoàn hảo cho quyết định này của bạn.
 1. Kỹ năng lập, phân tích điểm hòa vốn
 • Kỹ năng  thiết lập dòng tiền vào của Doanh nghiệp
 • Kỹ năng  thiết lập dòng tiền ra của Doanh nghiệp
 • Kỹ năng lập điểm hòa vốn
 • Giải pháp về chiến lược kinh doanh từ kết quả nghiên cứu điểm hòa vốn
 1. Kỹ năng đánh giá thực trạng sức khỏe tài chính của DN
 • Quy mô hoạt động, cơ cấu đầu tư, cơ cầu nguồn vốn
 • Các chỉ tiêu tài chính và kỹ năng tìm ra nguyên nhân hoạt động chưa hiệu quả
 • Giải pháp quản trị tài chính tối ưu
 1. Kỹ năng lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn
 • Kỹ năng lập kế hoạch tài chính ngắn hạn
 • Kỹ năng lập kế hoạch tài chính dài hạn
 1. Định giá doanh nghiệp & xác định phương án huy động vốn tối ưu
 • Định giá doanh nghiệp
 • Định giá cổ phiếu chào bán
 • Cơ cấu nguồn vốn huy động tối ưu
 • Lựa chọn và ra quyết định huy động vốn
 1. Giải pháp quản trị tài chính tối ưu
 • Quản trị các nguồn vốn, tài sản
 • Quản trị thu nhập, các loại chi phí
 • Thiết kế hệ thống quản trị tài chính tối ưu

Thời gian đào tạo

[Nhập nội dung – Website đang bảo trì]

Học phí

[Nhập nội dung – Website đang bảo trì]

Thông tin liên hệ

[Nhập nội dung – Website đang bảo trì]

Các khóa học liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163