Cắm trại cùng gia đình - Edubelife | Education for a beautiful life Cắm trại cùng gia đình - Edubelife | Education for a beautiful life

CẮM TRẠI CÙNG GIA ĐÌNH

EUBELIFE tổ chức các chương trình “Cắm trại cùng gia đình”, nhằm đưa đến cho các con và gia đình một không gian vừa nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng vừa là nơi trao yêu thương, gửi gắm những tri thức về tài chính và giáo dục.

Mục tiêu khóa học

Tạo môi trường gần gũi với thiên nhiên, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình

Lịch khai giảng

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Nội dung chương trình học

Để tạo môi trường gần gũi với thiên nhiên, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, EDUBELIFE tổ chức các chương trình “Cắm trại cùng gia đình”, nhằm đưa đến cho các con và gia đình một không gian vừa nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng vừa là nơi trao yêu thương, gửi gắm những tri thức về tài chính và giáo dục.

Thời gian đào tạo

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

Học phí

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

Thông tin liên hệ

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

Các khóa học liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163