Chuyên gia tài chính nhí - Edubelife | Education for a beautiful life Chuyên gia tài chính nhí - Edubelife | Education for a beautiful life

CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH NHÍ

Đây là lớp học đặc biệt dành cho trẻ có năng khiếu vượt trội về tài chính

Mục tiêu khóa học

chương trình đặc biệt dành cho các bé

Lịch khai giảng

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Nội dung chương trình học

Giới thiệu về Chuyên gia tài chính nhí:
Đây là lớp học đặc biệt dành cho trẻ có năng khiếu vượt trội về tài chính. Sau khi hoàn thành xuất sắc 3 khóa học về chương trình phổ cập: Level1, Level2, Level3, Edubelife sẽ thiết kế riêng chương trình đặc biệt dành cho các bé này.

Thời gian đào tạo

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

Học phí

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

Thông tin liên hệ

Liên hệ hotline lãnh đạo: 036 82 99999

Các khóa học liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163