Tư vấn quản trị tài chính DN Tư vấn quản trị tài chính DN

TƯ VẤN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tư vấn quản trị tài chính DN theo nhu cầu:

* Tư vấn ra quyết định tài chính:
– Tư vấn định giá cổ phiếu
– Tư vấn thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư
– Tư vấn định giá Start up
– Tư vấn định giá doanh nghiệp và chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong quá trình mở rộng hoạt động SXKD
– Tư vấn xây dựng chiến lược huy động vốn và quản trị tối ưu các nguồn vốn…

* Tư vấn đào tạo nhân sự quản trị tài chính:
– Tư vấn, đào tạo nhân sự quản trị tài chính đáp ứng nhu cầu điều hành của CEO
– Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng các quy chế hoạt động như quy chế tài chính, quy chế tiền lương & thưởng, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh…

“Tư vấn quản trị tài chính DN theo nhu cầu” tại Edubelife:

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Theo cách hiểu đơn giản nhất, có thể hình dung: để hình thành và đi vào hoạt động, mỗi doanh nghiệp cần phải có một lượng tiền tệ nhất định để xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị, dự trữ nguyên vật liệu,.. nhằm đáp ứng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, hàng loạt các câu hỏi sẽ được đặt ra như: doanh nghiệp cần bao nhiêu tiền để đầu tư vào các máy móc, thiết bị và vật tư kể trên? Số tiền đó được huy động từ đâu và bằng cách nào? Số tiền đó sẽ được đầu tư và sử dụng như thế nào? số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được phân phối như thế nào?

Quản trị tài chính doanh nghiệp trả lời những câu hỏi liên quan đến sự sống còn, phát triển của một doanh nghiệp:

+ Để đạt mục tiêu kinh doanh, DN Quyết định đầu tư vốn vào đâu?

+ Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, DN Quyết định huy động vốn từ nguồn nào?

+ và DN Quyết định phân phối lợi nhuận ra sau để phát triển bền vững?

 Mục tiêu chung để đưa ra các quyết định tài chính nêu trên có thể tóm lược trong một cụm từ đó là “Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp”, nghĩa là các quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn, quyết định phân phối lợi nhuận phải dẫn đến kết quả là làm gia tăng giá trị tối đa phần vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Để thực hiện được chức năng và nhiệm vụ đó, giám đốc tài chính là người phải tổ chức bộ máy quản lý tài chính, tiến hành các công việc nghiên cứu, phân tích và xử lý các các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính trong doanh nghiệp. Giám đốc tài chính cũng là người phải xây dựng các kế hoạch tài chính như kế hoạch về nhu cầu vốn, kế hoạch huy động vốn và kế hoạch khai thác, sử dụng vốn sao cho có hiệu quả; thực hiện dự báo rủi ro và tổ chức quản trị rủi ro tài chính trong quá trình doanh nghiệp của mình hoạt động. Ngoài ra, Giám đốc tài chính còn phải kiểm soát việc sử dụng tài sản trong công ty, tránh xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí và không đúng mục đích…

EDUBELIFE CÓ THỂ HỖ TRỢ BẠN NHƯ THẾ NÀO TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH  NGHIỆP?

EDUBELIFE tham gia cố vấn, hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ để thực hiện các chức năng, vai trò của một Giám đốc tài chính.  Các dịch vụ tư vấn hiện EDUBELIFE đang triển khai cho các Doanh nghiệp

1/ Thực hiện trọn vẹn vai trò, chức năng của một Giám đốc tài chính

2/ Từng hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Giám đốc tài chính

– Tư vấn ra quyết định tài chính:
– Tư vấn định giá cổ phiếu
– Tư vấn thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư
– Tư vấn định giá Start up
– Tư vấn định giá doanh nghiệp và chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong quá trình mở rộng hoạt động SXKD
– Tư vấn xây dựng chiến lược huy động vốn và quản trị tối ưu các nguồn vốn…

– Tư vấn quản trị tài chính theo yêu cầu như quản trị vốn cố định, vốn lưu động, hàng tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả…

– Tư vấn xây dựng chính sách phân phối lợi nhuận và trả cổ tức cho cổ đông (trả bằng tiền, trả bằng cổ phiếu…)

– Tư vấn đào tạo nhân sự quản trị tài chính:
– Tư vấn, đào tạo nhân sự quản trị tài chính đáp ứng nhu cầu điều hành của CEO

Điểm khác biệt dịch vụ tư vấn tài chính EDUBELIFE:

+ DN Đánh giá chất lương tư vấn căn cứ vào hiệu quả tư vấn dựa trên sự so sách hiệu quả kinh tế của DN trước và sau khi được EDUBELIFE tư vấn

+ Việc tư vấn gắn liền với đào tạo

+ Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc bảo mật thông tin kinh doanh của khách hàng

+ Tham gia sâu sắc vào hoạt động SXKD của DN như một thành viên của DN như hỗ trợ gọi vốn, thuyết trình tài chính dự án, đàm phán kỹ kết hợp đồng, đào tạo nhân sự …

+ Làm việc trong môi trường đa văn hóa, đặc biệt phù hợp với Doanh nghiệp FDI quy mô nhỏ và vừa

+ Có chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn tài chính với các Start up, Doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 5 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163