Tư vấn lập kế hoạch ngân sách - Edubelife | Education for a beautiful life Tư vấn lập kế hoạch ngân sách - Edubelife | Education for a beautiful life

TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH
Ngân sách được hiểu là việc dự phòng kế hoạch thu nhập và chi phí trong tương lai của một doanh nghiệp, hay của một dự án ((budget – an estimate of income and expenditure for a set period of time or “keep within the household budget”).

Ngân sách được hiểu là việc lâp kế hoạch tài chính chi tiết cho giai đoạn hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp (financial plan).

Bản chất của kế hoạch ngân sách chính là kế hoạch kinh doanh sắp tới được thể hiện bằng tiền, nói cách khác, đó chính là tổng hợp của tất cả mọi kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận của một doanh nghiệp trong tương lai.
Do vậy không có Mẫu kế hoạch ngân sách cho mọi loại hình doanh nghiệp, mọi quy mô doanh nghiệp. Dự toán ngân sách phù hợp với mô hình doanh nghiệp và xu hướng thị trường là vô cùng quan trọng, và là nhiệm vụ thường niên của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, công việc này luôn đứng trước nhiều thách thức và khó khăn do môi trường kinh doanh luôn thay đổi và khó dự đoán, hoặc do thiếu kinh nghiệm trong điều phối hay phân công giữa các phòng ban…
Hiện nay trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, phần lớn CEO đều chưa có thói quan quản trị doanh nghiệp thông qua việc lập kế hoạch ngân sách. Chung ta có thể thấy công tác này được Doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển thực hiện khá thướng xuyên, bài bản chuyên nghiệp, điển hình như các Doanh nghiệp FDI Nhật, Đức, Pháp… Họ có kế hoạch ngân sách chi tiết theo năm, theo quý, theo tháng, theo tuần… Quản trị doanh nghiệp dựa trên lập kế hoạch ngân sách khoa học, khả thi đã trở thành kỹ năng quản trị thiết yếu của các CEO, CFO ngày nay.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163