BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 5/2020 - Edubelife | Education for a beautiful life BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 5/2020 - Edubelife | Education for a beautiful life
08/06/2020

BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 5/2020

Các bạn thân mến!

Sau đại dịch, Chính phủ, các cấp, các ngành cùng với các doanh nghiệp đã và đang hết sức nỗ lực để đưa guồng quay hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại cuộc sống bình thường. “Vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả” đã trở thành chủ trương, ý chí quyết tâm phục hồi kinh tế và phát triển đất nước của toàn dân tộc.

Chính phủ, Bộ tài chính, Tổng cục thuế, Cục thuế Hà nội đã thực sự vào cuộc cùng các doanh nghiệp. Hàng loạt các văn bản hướng dẫn từ Nghị định chính phủ, đến các thông tư, công văn.. tập trung giải đáp các thắc mắc về chính sách thuế tới từng doanh nghiệp, kịp thời, minh bạch và khách quan.

Các văn bản pháp luật của Nhà nước đi sâu vào từng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một mặt nhà nước ban hành những chính sách hỗ trợ tài chính như giãn thời gian nộp thuế, điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh… mặt khác nêu cao tinh thần kỷ cương pháp luật để đưa các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định pháp luật, hướng tới phát triển bền vững, phù hợp với chiến lược kinh tế chính trị xã hội quốc gia.

Các bạn hãy đón nhận lấy Món quà của EDUBELIFE – Bản tin văn bản pháp luật tháng 5/2020 – được chắt lọc từ khối lượng văn bản pháp luật đồ sộ, do Nhà nước ban hành trong tháng 5/2020 – chứa đựng tinh thần vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc sau trận càn quét dữ dội của cơn bão Covid 19.

Hãy đón đọc Bản tin này, để nắm bắt thời cơ, vận hội phát triển doanh nghiệp và nghề nghiệp của mình, Bạn nhé!

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163