Đội ngũ của Edubelife - Edubelife | Education for a beautiful life Đội ngũ của Edubelife - Edubelife | Education for a beautiful life
Nguyễn Hồng Trang
Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và phụ trách chuyên môn
Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, giảng viên và phụ trách chuyên môn tại Edubelife
BÙI MINH GIANG
Chuyên gia, Giảng viên cao cấp
Chuyên gia, Giảng viên cao cấp của Edubelife
Nguyễn Thị Hoàng Anh
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty CP Đào tạo Kỹ năng Tài chính Edubelife
ĐÀO THỊ TRANG
Giám đốc Marketing (CMO)
Giám đốc Marketing (CMO) of Edubelife
.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163