QUẢN TRỊ RỦI RO THUẾ & TRA SOÁT BCTC TRƯỚC QUYẾT TOÁN 2021 - Edubelife | Education for a beautiful life QUẢN TRỊ RỦI RO THUẾ & TRA SOÁT BCTC TRƯỚC QUYẾT TOÁN 2021 - Edubelife | Education for a beautiful life
12/12/2021

QUẢN TRỊ RỦI RO THUẾ & TRA SOÁT BCTC TRƯỚC QUYẾT TOÁN 2021

EDUBELIFE TAX 26 – KHOÁ HUẦN LUYỆN KỸ NĂNG

“QUẢN TRỊ RỦI RO THUẾ & TRA SOÁT BCTC TRƯỚC QUYẾT TOÁN 2021”

Đây là một khoá tư vấn, huấn luyện đặc biệt của EDUBELIFE dành cho các:

– Chủ doanh nghiệp

– Giám đốc tài chính

– Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp các doanh nghiệp

Tại các loại hình doanh nghiệp SX-TM -DV -XL, với các quy mô khác nhau từ DN siêu nhỏ đến SMEs, các tổng công ty, tập đoàn.

Mục đích:

Nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc quản trị rui ro pháp lý liên quan đến mối quan hệ tài chính giữa Doanh nghiệp với Nhà nước như nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và các khoản bảo hiểm bắt buộc. Nhưng đồng thời đáp ứng tốt nhất các mục tiêu về quản trị nội bộ Doanh nghiệp như tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh

TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHƯNG ĐÚNG LUẬT là định hướng chủ đạo trong Khoá coaching đặc biệt này, với các cấp độ kiến thức, kỹ năng như sau:

  1. Hiểu sâu, nắm chắc bản chất các Đạo luật thuế
  2. Thực hành kỹ năng lập hoá đơn điện tử các trường hợp thông thường và đặc thù
  3. Thực hành kỹ năng kê khai điện tử các loại báo cáo thuế
  4. Thực hành kỹ năng chuẩn bị hồ sơ thanh kiểm tra thuế
  5. Kiến thức, kỹ năng lập, tra soát Báo cáo tài chính chuẩn bị công tác kiểm tra thuế
  6. Trải nghiệm và rút ra bài học kinh nghiệm về kỹ năng xử lý những tình huống xung đột khi đáp ứng đồng thời 2 mục tiêu: Vừa đúng luật nhưng giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Doanh nghiệp.
  7. Được tư vấn giải đáp các thắc mắc liên quan đến lĩnh vực thuế, bảo hiểm, hoá đơn điện tử theo quy định mới nhất
  8. Được tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự quản trị tài chính; thay đổi tư duy quản trị tài chính theo định hướng: sáng tạo, chuyên nghiệp và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nội dung chính của chương trình

1/Kỹ năng thuế GTGT
2/ỹ năng thuế Thu nhập cá nhân
3/ Kỹ năng thuế thu nhập doanh nghiệp
4/Kỹ năng quản lý, sử dụng hóa đơn và luật quản lý thuế

5/ Kỹ năng lập, tra soát Báo cáo tài chính phục vụ công tác kiểm tra thuế

 

Nếu bạn thực sự là người khao khát chinh phục lĩnh vực chuyên môn khó nhất trong kế toán này, mặc dù bạn không phải là dân kế toán

Nếu bạn mong muốn có sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực quản trị rủi ro thuế, bảo hiểm

Nếu bạn yêu thích sự sâu sắc, tính sáng tạo trong tư duy quản trị điều hành doanh nghiệp

Thì đây thực sự là sự lựa chọn phù hợp nhất cho bạn vì chương trình này có:

– Kiến thức sâu sắc, đồ sộ nhưng chi phí hợp lý

– Thực hành nhiều kỹ năng chuyên môn cao cấp nhưng phương pháp coaching dễ hiểu, dễ vận dụng

– Được huấn luyện, tư vấn với chuyên gia tài chính uy tín tại Việt Nam hiện nay – Miss. Hồng Trang – CEO của EDUBELIFE 

Đến với EDUBELIFE không chỉ để “đổ đầy nước vào bình, mà là thắp lên một ngọn lửa”. Sử mệnh của chúng tôi là trao gửi tới bạn niềm tin, tình yêu vào lĩnh vực rất khó về chuyên môn này, để từ đó bạn sẽ không ngừng trưởng thành, Doanh nghiệp của bạn ngày càng phát triển, vững mạnh!

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163