Ms Hồng Trang EDUBELIFE - Mentor của các dự án khởi nghiệp sáng tạo, nhân văn - Edubelife | Đào tạo tài chính chuyên nghiệp
31/03/2019

Ms Hồng Trang EDUBELIFE – Mentor của các dự án khởi nghiệp sáng tạo, nhân văn

Ms Hồng Trang – CEO EDUBELIFE chia sẻ về dự án khởi nghiệp trên VTC2! Chương trình phát sóng vào 20h thứ 7 ngày  23/03/2019 trên VTC2.

Edubelife – Đầu tư cùng Startup  (VTC2 –
20h thứ 7 ngày  23/03/2019)

Ms Hồng Trang EDUBELIFE – Mentor của các dự án khởi nghiệp sáng tạo, nhân văn

HOTLINE: 036 838 6163