Mục tiêu thực sự trong quản trị Thuế, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp. - Edubelife | Education for a beautiful life Mục tiêu thực sự trong quản trị Thuế, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp. - Edubelife | Education for a beautiful life
01/06/2021

Mục tiêu thực sự trong quản trị Thuế, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp.

Xây dựng định hướng chiến lược trong quản trị thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp, luôn vấn đề được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm.

Trên chặng đường đồng hành với hơn 600 doanh nghiệp hơn 5 năm qua, giúp cho chúng tôi hiểu rằng, lựa chọn một hướng đi đúng:

– Vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao:

– Vừa giảm thiểu chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế và pháp lý tài chính khác

– Đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ pháp luật

Là một THÁCH THỨC lớn, không dễ dàng đạt được!!!

“Đúng luật” thì thường “ phát sinh chi phí pháp lý cao”, từ đó giảm hiệu quả kinh tế! Bởi vậy, không ít doanh nghiệp đã rơi vào “cái bẫy” này, do quá đề cao lợi nhuận trước mắt mà xem nhẹ tác động lớn, toàn diện, sâu sắc của các quy định pháp luật thuế, quy định lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp .

Nhiều bài học đau lòng từ việc các doanh nghiệp phải nộp số thuế quá lớn, sau những cuộc thanh kiểm tra thuế của cơ quan thuế, thâm chí có những trường hợp, chủ doanh nghiệp – với tư cách người đại diện trước pháp luật – bị truy cứu trách nhiệm hình sự do có hành vi trốn thuế…Tất cả những rủi ro này có thể dẫn đến những tổn hại về tài chính, nhân thân, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp…

Với xu thế phát triển tất yếu của nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, buộc phải tuân thủ pháp luật!

Làm sao cùng một lúc, vừa hoạt động đúng pháp luật, vừa tiết kiệm chi phí pháp lý, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao” chính là câu chuyện nghề nghiệp tâm huyết mà chúng tôi mong muốn chia sẻ trong tất cả các chương trình đào tạo, tư vấn của EDUBELIFE. Đây cũng chính là Bí quyết để người làm công tác kế toán có được thu nhập cao và chủ doanh nghiệp trọng dụng.

Hãy đến với Bài học số 2, để bắt đầu khám phá dần các câu trả lời lý thú để chinh phục Thách thức trên, các bạn  nhé!

Bài học 2: “Mục tiêu công tác kế toán sau 1 năm tài chính” (Chương trình “quản trị thuế, kế toán, tài chính cơ bản EDUBELIFE”)

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163