Bản tin văn bản pháp luật tháng 04/2020 - Edubelife | Education for a beautiful life Bản tin văn bản pháp luật tháng 04/2020 - Edubelife | Education for a beautiful life
08/05/2020

Bản tin văn bản pháp luật tháng 04/2020

Các bạn học viên/Quý vị thân mến!

 Tháng 4/2020,toàn bộ Việt Nam thực hiện chính sách cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhưng không vậy mà hoạt động kinh tế xã hội bị đình trệ. Để thực hiện mục tiêu kép: “Vừa chống dịch, vừa phát triển bền vững kinh tế”, trong thời điểm quan trọng và khó khăn này, chính phủ Việt Nam có có hàng loạt các chính sách quan trọng vừa tháo gỡ khó khăn kinh tế do tác động bất lợi của dịch bệnh, vừa ban hành quyết sách thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Hãy thường xuyên cập nhật Bản tin văn bản pháp luật tài chính kinh tế của EDUBELIFE hàng tháng để có hành trang pháp lý, tri thức phục vụ tốt nhất công việc của bạn.

Mời bạn tham khảo bản tin tháng 04/2020 nhé: Bản tin văn bản pháp luật tháng 04.2020

Chân thành cảm ơn các Quý vị, các bạn học viên đã luôn đồng hành và tin tưởng EDUBELIFE!

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163