Bản tin tài chính cho các doanh nghiệp Start-up Bản tin tài chính cho các doanh nghiệp Start-up
29/01/2018

Bản tin tài chính cho các doanh nghiệp Start-up

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Đây là một trong những hỗ trợ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.
Đồng thời, căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, vốn Nhà nước.
Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập chuỗi phân phối sản phẩm. Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn.
Về phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tham gia các khóa đào tạo có sử dụng ngân sách Nhà nước về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhà nước tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.
Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hỗ trợ về công nghệ; Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.

Xem chi tiết Luật 04/2017/QH14 tại đây

Nghị định 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng nhiều ưu đãi

Nghị định số 04/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã được Chính phủ ban hành ngày 04/01/2018, có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Nghị định này có thấy, các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng đầu tư và các ưu đãi khác…

Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong Khu công nghệ này sẽ được áp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm. Riêng các dự án có quy mô từ 3.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm. Không chỉ thế, các doanh nghiệp này còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, giảm 50% số thuế  phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Về đất đai, miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với: Đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng; Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập; Đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao; Đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu công nghệ cao…

Cũng theo Nghị định này, nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc trực tiếp tại Khu công nghệ cao và thành viên gia đình được xem xét cấp thị thực có giá trị xuất, nhập cảnh nhiều lần với thời hạn phù hợp với mục đích nhập cảnh.

Miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp

Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, từ năm 2018, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng một số ưu đãi nhất định, như: Được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường; Hỗ trợ giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trong thời hạn tối đa 05 năm…

Đặc biệt, hộ kinh doanh chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn; miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163