HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 NHANH, ĐÚNG LUẬT - Edubelife | Education for a beautiful life HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 NHANH, ĐÚNG LUẬT - Edubelife | Education for a beautiful life
05/03/2019

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 NHANH, ĐÚNG LUẬT

Chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2018. Các doanh nghiệp đang tập trung cao cho công tác hoàn thiện báo cáo sổ sách kế toán để kịp thời hạn 30/03/2019 theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Hầu hết các Doanh nghiệp của chúng ta đều có phần mềm kế toán, tuy nhiện BCTC do phần mềm kế toán tự độc lập, đối khi vẫn làm cho chúng ta chưa thực sự yên tâm. Đặc biệt, vì yêu cầu quản lý, doanh nghiệp cần có ngay báo cáo tài chính, không đủ thời gian đế kế toán chúng ta cập nhật chứng từ vào phần mềm và lên sổ sách một cách bài bàn, đúng quy trình kế toán máy. Những thời điểm như thế này, chúng ta rất cần, sự hỗ trợ của việc lập Báo cáo tài chỉnh thủ công (bằng tay) nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học, nhanh chóng, nhưng phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán.
EDUBELIFE xin chia sẻ phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 – Hai báo cáo tài chính quan trọng nhất – bằng tay một cách thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo sự tuân thủ chặt chẽ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.
Các bước cơ bản như sau:

1. Lập Bảng cân đối phát sinh tài khoản theo mẫu đính kèm. Chú ý kiểm tra:

Tổng bên nợ của các tài khoản tại thời điểm đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và cuối kỳ phải bằng nhau. Nếu lệch sẽ dẫn đến lệch Bào cáo tài chính.

Mời các bạn tham khảo mẫu bảng cân đối phát sinh tài khoản tại đây.

2. Lập Bảng cân đối kế toán theo Mẫu đính kèm, trong đó có hướng dẫn chi tiết về cách lập từng chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán. Số liệu lấy từ Số dư cuối kỳ bên hoặc bên có của từng tài khoản trên Bảng cân đối phát sinh tài khoản (Bước 1). Hãy kiểm tra xem các tài khoản tài sản và nguồn vốn có số dư cuối kỳ đã được phản ánh đầy đủ chưa bạn nhé. Tổng tài sản phải bằng tổng nguồn vốn sau khi hoàn tất công tác lập.

Mời các bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết lập bảng cân đối kế toán tại đây.

3. Lập Báo cáo kết quả kinh doanh Mẫu đính kèm, trong đó có hướng dẫn chi tiết về cách lập từng chỉ tiêu trên Bàng cân đối kế toán. Số liệu lấy từ Số liệu trên Bảng cân đối phát sinh tài khoản (Bước 1)

Mời các bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết lập báo cáo kết quả kinh doanh tại đây.

Kết thúc các Bước trên, các Bạn đã có một Báo cáo tài chính đúng quy định và đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp.

Edubelife gửi tặng các bạn Danh mục tài khoản kế toán theo TT200.

Chúc các bạn kế toán luôn thành công và được doanh nghiệp trọng dụng!

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163