Lăng Trịnh Mai Hương Lăng Trịnh Mai Hương

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty CP Đào tạo Kỹ năng Tài chính Edubelife

  • Cao học Quản trị Kinh doanh, Viện Đại học Mở Hà Nội
  • Quản trị Du Lịch, Khách Sạn, Viện Đại học Mở Hà Nội
.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163