Opening calendar - Edubelife | Education for a beautiful life Opening calendar - Edubelife | Education for a beautiful life
TTMã lớpTÊN KHÓA HỌCLỊCH HỌCNGÀY KHAI GIẢNGĐỊA ĐIỂMHỌC PHÍGHI CHÚ
1Weekwend D 5-6Khóa học:” Kỹ năng Tài chính & Khời nghiệp Nhí” dành cho trẻ từ 5 đến 6- Tổng thời lượng thời gian học: 21h bao gồm 17h học tập & thực hành tại lớp học; 4h trải nghiệm thực tế
- Học 2 ngày: từ 8h30 đến 5h30 (đầu tuần, cuối tuần) và nửa ngày trải nghiệm
Ngày 07/07/2018Giá gốc 3,5 triệu đồng,
- Giảm học phí còn 2.100.000 đồng/học sinh (cho gia đình đăng ký từ 2 con trở lên)
- Giảm học phí còn 2.500.000 đồng/học sinh (đối với nhóm đăng ký từ 2 con trở lên)
- Học phí trên đã bao gồm: tiền Ăn trưa 2 buổi, ăn giữa giờ 5 bữa, nước uống, học phẩm, phiếu bài tập, tiền cho các con tiêu trong buổi trải nghiệm, Hội chợ giáo dục…)
Ngày trải nghiệm sẽ thống nhất và thông báo lịch trước với phụ huynh
2Working D 5-6Khóa học:” Kỹ năng Tài chính & Khời nghiệp Nhí” dành cho trẻ từ 7 đến 12 tuổi- Tổng thời lượng thời gian học: 21h bao gồm 17h học tập & thực hành tại lớp học; 4h trải nghiệm thực tế
- Học 2 ngày TRONG TUẦN: từ 8h30 đến 5h30 (2 buổi học cách nhau) và nửa ngày trải nghiệm
Ngày 07/07/2018Giá gốc 3,5 triệu đồng,
- Giảm học phí còn 2.100.000 đồng/học sinh (cho gia đình đăng ký từ 2 con trở lên)
- Giảm học phí còn 2.500.000 đồng/học sinh (đối với nhóm đăng ký từ 2 con trở lên)
- Học phí trên đã bao gồm: tiền Ăn trưa 2 buổi, ăn giữa giờ 5 bữa, nước uống, học phẩm, phiếu bài tập, tiền cho các con tiêu trong buổi trải nghiệm, Hội chợ giáo dục…)
Thời gian học và trải nghiệm sẽ thống nhất với phụ huynh sau buổi khai giảng
3Weekwend D 7-12Khóa học:” Kỹ năng Tài chính & Khời nghiệp Nhí” dành cho trẻ từ 7 đến 12 tuổi- Tổng thời lượng thời gian học: 21h bao gồm 17h học tập & thực hành tại lớp học; 4h trải nghiệm thực tế
- Học 2 ngày: từ 8h30 đến 5h30 (đầu tuần, cuối tuần) và nửa ngày trải nghiệm
Ngày 15/09/2018Giá gốc 3,5 triệu đồng,
- Giảm học phí còn 2.100.000 đồng/học sinh (cho gia đình đăng ký từ 2 con trở lên)
- Giảm học phí còn 2.500.000 đồng/học sinh (đối với nhóm đăng ký từ 2 con trở lên)
- Học phí trên đã bao gồm: tiền Ăn trưa 2 buổi, ăn giữa giờ 5 bữa, nước uống, học phẩm, phiếu bài tập, tiền cho các con tiêu trong buổi trải nghiệm, Hội chợ giáo dục…)
Ngày trải nghiệm sẽ thống nhất và thông báo lịch trước với phụ huynh
4Working D 7-12Khóa học:” Kỹ năng Tài chính & Khời nghiệp Nhí” dành cho trẻ từ 7 đến 12 tuổi- Tổng thời lượng thời gian học: 21h bao gồm 17h học tập & thực hành tại lớp học; 4h trải nghiệm thực tế
- Học 2 ngày TRONG TUẦN: từ 8h30 đến 5h30 (2 buổi học cách nhau) và nửa ngày trải nghiệm
Ngày 15/09/2018Giá gốc 3,5 triệu đồng,
- Giảm học phí còn 2.100.000 đồng/học sinh (cho gia đình đăng ký từ 2 con trở lên)
- Giảm học phí còn 2.500.000 đồng/học sinh (đối với nhóm đăng ký từ 2 con trở lên)
- Học phí trên đã bao gồm: tiền Ăn trưa 2 buổi, ăn giữa giờ 5 bữa, nước uống, học phẩm, phiếu bài tập, tiền cho các con tiêu trong buổi trải nghiệm, Hội chợ giáo dục…)
Thời gian học và trải nghiệm sẽ thống nhất với phụ huynh sau buổi khai giảng
.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163