Tư vấn định giá doanh nghiệp - Edubelife | Education for a beautiful life Tư vấn định giá doanh nghiệp - Edubelife | Education for a beautiful life

TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

  1. Định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp: là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay lợi ích kinh tế mà DN đem lại bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp.

Nói cách khác, định giá doanh nghiệp là quá trình đánh giá hay ước lượng giá trị thị trường của các quyền và lợi ích mang lại từ sở hữu doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp.

Hiện nay có khá nhiều các phương pháp định giá khác nhau như Phương pháp tài sản, phương pháp so sánh, phương pháp dòng tiền chiết khấu và Phương pháp kết hợp. Việc lựa chọn phương pháp định giá cần căn cứ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp cũng như cần căn cứ vào tính chất đặc thù của từng phương pháp định giá.

  1. Khi nào cần tiến hành định giá doanh nghiệp?

Đối với doanh nghiệp, việc định giá doanh nghiệp giúp chủ DN đánh giá được giá trị thị trường nếu chào bán DN của mình sẽ khoảng bao nhiêu. Hiện nay, các DN thường quan tâm đến công tác định giá DN trong các trường hợp:

  • Mua ,bán , sáp nhập, liên doanh liên kết, thanh lý doanh nghiệp
  • Đầu tư, góp vốn , mua – bán chứng khoán của doanh nghiệp
  • Cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán
  • Vay vốn đầu tư kinh doanh
  • Giải quyết, xử lý tranh chấp
  1. Những ai cần quan tâm đến định giá DN

Ngoài chủ DN, các nhà đầu tư hiện nay rất quan tâm đến việc định giá DN trước khi quyết định đầu tư.

Đối với nhà đầu tư, việc thẩm định giá doanh nghiệp giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giá mua càng thấp càng tốt so với giá ước tính theo phương pháp tài chính khoa học này. Nói một cách khác, việc định giá DN giúp Nhà đầu tư ước lượng một cách tương đối chính xác về khoản thu nhập có thể có được trong tương lai nếu bỏ tiền ra mua DN tại thời điểm này.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163