Đội ngũ chuyên gia Edubelife - Edubelife | Education for a beautiful life
Nguyễn Hồng Trang
Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và phụ trách chuyên môn
Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, giảng viên và phụ trách chuyên môn tại Edubelife
Trần Thị Thanh Tú
Chủ nhiệm khoa Tài chính Ngân hàng
Chủ nhiệm khoa Tài chính Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
Lăng Trịnh Mai Hương
PGĐ Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
PGĐ Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ – tại Kiểm toán Nhà Nước Việt Nam.
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Giảng viên Viện Kế toán – Kiểm toán, Đại học Kinh tế quốc dân
Nguyễn Thị Hương Liên
Chủ nhiệm Bộ môn Kiểm toán
Chủ nhiệm Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
Đỗ Thị Hồng Nhung
Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giảng dạy các hệ đào tạo đại học và sau đại học các môn học về tài chính
Nguyễn Minh Hoa
Giảng viên tại Edubelife
Tư vấn thuế DN - Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163