Sự kiện - Edubelife | Đào tạo tài chính chuyên nghiệp

“EDUBELIFE – Smart money”

"EDUBELIFE - Smart money" trong trại hè của Trung tâm trải nghiệm Family and Kids Ban Lãnh đạo của Trung tâm trải nghiệm Family & Kids đã từng chia sẻ với chúng tôi trong một bức thư cảm ơn rằng “Đúng như kỳ vọng của bên F&K, môn học mới...

Học viện Tài Chính mời Edubelife chia sẻ với sinh viên

Học viện tài chính mời EDUBELIFE chia sẻ  trong “Chương trình nâng cao năng lực tiếp cận thực tế cho sinh viên khoa Kế toán” vào ngày 21/04/2019. “Chương trình nâng cao năng lực tiếp cận thực tế cho sinh viên khoa Kế Toán, Học viện Tài Chính" là một những sự kiện...

HOTLINE: 0989 165 533